Drakiáda 20.10. 2018

Drakiáda 20.10. 2018

Všem podzimním drakomilcům!
Již tuto sobotu můžete provětrat své "mazlíčky" na hoře Pičhoře v Dobřichově. Začínáme od 14ti hod. Vypuštět můžete draky všechny možné - kupované, darované, poděděné..., ale do soutěže půjdou jen ty doma vyrobené - ovšem schopné letu a doma vyrobené s nejdelším kormidlem-ocasem.Soutěž se bude vyhlašovat kolem 16té hod. V průběhu dračí aviatiky se můžete občerstvit u pana Popcorna, bude se podávat něco pro zahřátí, případně se můžete zahřát u ohýnku a posilnit se s sebou přinesenými buřtíky.
Pro šikovné děti bude také připravena tradiční cesta dráčka Mráčka.
Příznivý vítr obstará příroda a prima zážitky už jsou na nás.
Letu zdar a v sobotu navzletnou ;)!