Čarodějnický rej na hoře Pičhoře

Čarodějnický rej na hoře Pičhoře

Opět letos jako vždy budeme soutěžit, opékat buřtíky a zkrátka se bavit. Soutěže pro děti začínají v 15 hodin, vyhodnocení v 17hod a v 18 hodin se zapálí velký oheň. Kromě čarodějek z MC pramínek si budou moct jako každý rok děti zasoutěžit i s požárníky s Dobřichova, kteří akci pořádají s námi. A jako každý rok se bude vydatně kropit požárnickým autem :-)