Co vše nabízí MC Pramínek? 

 

 

Mateřské centrum Pramínek je otevřené všem rodičům, kteří chtějí smysluplně trávit čas společně se svým dítětem. Mateřské centrum zahrnuje širokou oblast aktivit a činností, které podněcují smyslový a rozumový vývoj dítěte, je ideálním místem přípravy dětí na předškolní vzdělávání.

V rámci svých činností nabízíme:

 

Vstupné:

/členem občanského sdružení se může stát každý, kdo souhlasí s jeho stanovami a zaplatí členský příspěvek na daný rok/